LEARN FOREIGN LANGUGES BY JOINING E-LOCAL PROJECT / NAUKA JĘZYKÓW W RAMACH PROJEKTU E-LOCAL

The E-LOCAL project promoting e-learning of less widely used European languages such as Polish, Finnish, Italian, Portuguese, Hungarian and Polish is available for all interested parties. It can be accessed on the Internet at:  http://elocal.poznan.pl/

 

The aim of the E-LOCAL project is to promote multilingualism and multiculturalism in the European Union. Six language courses of the European Union States: Polish, Finnish, Italian, Portuguese, Hungarian and Italian are available on the e-learning platform. Having completed the course a student combines the acquisition of linguistic skills with cultural competence.

“It is a very valuable project which enables to develop language acquisition and broaden the knowledge about the European culture”, said during the press conference, where the project was presented, Mr Przemysław Foligowski the Director of Educational Department in Poznań City Council, which is a partner in the project.

Anyone interested in a language course has a free access to it on the Internet. It is a 40-hour-course which offers basic knowledge about the culture of a given country. The final level of language proficiency for each course is A1.

Each course consists of 8 Units which cover vocabulary, grammar, everyday language, culture and language exercises. After completing the course a student takes an exam to get the feedback how much he has learnt. In this project the knowledge of English is essential since it is a vehicular language.

The E-LOCAL project lasted 2 years and 9 institutions participated in it – universities and secondary schools from Belgium, Italy, Finland, Hungary and Portugal. The Polish course was designed and supervised by Adam Mickiewicz University and ZSO 2 from Poznań.

The project was funded with the support from the European Commission within the framework of Lifelong Learning Programme. It was coordinated by the University of Bologna.

 

Kurs e-learningowy umożliwiający naukę języków polskiego, fińskiego, włoskiego, portugalskiego, węgierskiego i flamandzkiego, zrealizowany w ramach projektu "E-Local" jest dostępny za darmo na platformie pod adresem: http://elocal.poznan.pl/

Założeniem projektu "E-Local" jest promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości w Unii Europejskiej. Na platformie e-learningowej dostępnych jest sześć kursów językowych poświęconych państwom należącym do Unii Europejskiej. Wśród nich są kursy nauki języka polskiego, fińskiego, włoskiego, portugalskiego, węgierskiego i flamandzkiego. Poza nauką języka po ukończeniu kursu uczeń będzie posiadał podstawową wiedzę na temat kultury danego państwa.

To wartościowy projekt, dzięki któremu będzie można rozwijać swoje zdolności w zakresie znajomości języków oraz kultur europejskich - powiedział na konferencji prasowej prezentującej projekt Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Poznania, które jest partnerem projektu.

Kurs językowy jest bezpłatny i dostępny w Internecie dla wszystkich zainteresowanych. Nauka języka na poziomie podstawowym A1 oraz zdobycie podstawowej wiedzy na temat kultury państwa ma trwać 40 godzin.

Nauka każdego z języków złożona będzie z ośmiu działów. W ich skład wchodzi słownictwo, zagadnienia gramatyczne, elementy kulturowe, język życia codziennego oraz zbiór ćwiczeń językowych. Po ukończeniu nauki uczeń odbywa egzamin, który ją podsumowuje. Zgodnie z założeniami projektu instrukcja kursu stworzona jest w języku angielskim.

Prace nad przygotowaniem szkolenia trwały trzy lata. Uczestniczyło w nich dziewięć instytucji, w tym uniwersytety oraz szkoły z Belgii, Włoch, Finlandii, Węgier, Portugalii. Prace nad polską wersją kursu nadzorował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz XVI Liceum Ogólnokształcącego z Poznania.

Prace nad projektem funkcjonowały pod nadzorem Komisji Europejskiej w ramach unijnego programu Kształcenia Ustawicznego. Były one koordynowane przez Uniwersytet Boloński.

 

Zlote_liceum_2016

Zlote-liceum-2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

perspektywy_2015

MOBILNY INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2016

srebny-medal-ranking-poznan-liceum

Wyszukiwanie

Losowe zdjęcie

DSC_0064.JPG
logo

stom

logo_bip

wiarygodna-szkola2

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Created by Jakub Wilczewski