Poznań stawia na zdrowie

poznan

„Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających
do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” – okres realizacji maj 2009 - kwiecień 2011

Projekt pt. „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” zakłada wieloaspektowe podejście do kwestii zdrowia młodego pokolenia Poznaniaków, w tym do zwrócenia szczególnej uwagi na wczesne wykrywanie wad postawy przez lekarzy specjalistów (rehabilitacji medycznej, ortopedów).

Do tego niezbędne jest zaangażowanie rodziców/opiekunów, fizjoterapeutów, społeczności szkolnej tj. dyrektora szkoły, nauczycieli szczególnie wychowania fizycznego i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Wybór szkół jako głównego miejsca realizacji projektu nie jest przypadkowy. Miejsce to umożliwia łatwy dostęp do dzieci i ich rodziców/opiekunów, maksymalną efektywność badań przeprowadzanych przez lekarzy, wykorzystanie sal gimnastycznych, którymi dysponują szkoły, a także ułatwia organizację zajęć na basenie.

Zasadniczym elementem projektu jest uczestnictwo dzieci w grupowych profilaktycznych zajęciach korekcyjnych prowadzonych w szkolnych salach gimnastycznych przez fizjoterapeutów. W czasie zajęć będzie wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu, który zachęci dzieci do udziału w tej formie ruchu. Dla podniesienia atrakcyjności ww. zajęć wprowadzone zostaną zajęcia taneczne. W czasie trwania profilaktyki grupowej poszczególne klasy w kolejności będą uczestniczyły 1x w tygodniu w zajęciach na basenie przez okres 5 miesięcy. Będzie to dodatkowa forma zaktywizowania dzieci oraz wskazania im innych możliwości aktywnego spędzania czasu i promocji zdrowia poprzez ruch. Udział dzieci w profilaktycznych zajęciach korekcyjnych pozwoli im nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności związane z utrzymywaniem prawidłowej postawy ciała. Dla zapewnienia kontynuacji projektu - dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania zaplanowano jednorazowe 2-dniowe szkolenie w zakresie prawidłowej postawy ciała, wad postawy, następstw nieprawidłowej postawy ciał i wpływu ograniczeń narządu ruchu na inne układy.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w materiały edukacyjne niezbędne do dalszej pracy w środowisku szkolnym. Ponadto bez udziału i wsparcia rodziców uczeń ma trudności w przestrzeganiu zaleceń lekarza, ma ograniczone możliwości np. zmiany warunków pracy w domu, sposobu odżywiania, itp. Dla rodziców/opiekunów zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne np. prawidłowej postawy ciała, aktywności ruchowej, zdrowego żywienia, bezpiecznych zachowań, które pomogą w kształtowaniu nawyku zdrowego stylu życia i zmianie nieprawidłowych zachowań. Będą się one odbywały łącznie 4 razy w każdej szkole w czasie trwania projektu, w formie pogadanek prowadzonych w trakcie wywiadówek szkolnych.

UMOWA – DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

ZGODA NA UCZESTNICZENIE W PROJEKCIE

Zlote_liceum_2016

Zlote-liceum-2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

perspektywy_2015

MOBILNY INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2016

srebny-medal-ranking-poznan-liceum

Wyszukiwanie

Losowe zdjęcie

DSC_0004.JPG
logo

stom

logo_bip

wiarygodna-szkola2

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Created by Jakub Wilczewski