Uwaga maturzyści

Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych odbędzie się 5 lipca 2016 roku o godzinie 9.00.