• blue-flower.jpg
 • maple.jpg
 • raindrops.jpg
 • walden-pond.jpg
 • windows.jpg

Drzwi otwarte

DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW:

Do Przedszkola i klasy zerowej:

 • 28 lutego 2019 (czwartek) godz. 17.00

Spotkanie dotyczące przedszkola odbędzie się bydynku przedszkola (ul. Krzesiny 13), spotkanie dotyczące "zerówki" odbędzie się w budynku ZSO 2.

Drzwi otwarte

DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW:

I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (W TYM KLASA SPORTOWA):

 • 28 lutego 2019 (czwartek) godz. 18.30
 • 5 marca 2019 (wtorek) godz. 17.00

Uczniowie w roli studentów, czyli kolejne wykłady gościnne w naszej szkole

W piątek 15 lutego br. uczniowie klas IC i ID liceum mieli okazję wysłuchać wykładu p. prof. Ewy Skwary, znanej badaczki literatury antycznej oraz tłumaczki, autorki m.in. przekładów komedii Plauta i Terencjusza. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy naszej szkoły z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj dalej

Drzwi otwarte

DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW:

I KLASA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (po gimnazjum):

 • 9 MARCA 2019 (SOBOTA) GODZINA 9.00
 • 13 KWIETNIA 2019 (SOBOTA) GODZINA 10.00

I KLASA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (po szkole podstawowej):

 • 9 MARCA 2019 (SOBOTA) GODZINA 12.00
 • 13 KWIETNIA 2019 (SOBOTA) GODZINA 12.00

Drzwi otwarte

DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW:

VII KLASA DWUJĘZYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 • 9 marca 2019 (sobota) godz. 10.30
 • 19 marca 2019 (wtorek) godz. 17.00