• baner1.jpg

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane absolwentom klas VIII SP i/lub ich rodzicom/opiekunom prawnym w piątek 31 lipca b.r. wg następującego porządku:

- klasa VIII ad – godz. 8:00 – wejście główne szkoły

- klasa VIII b – godz. 8:00 – wejście boczne szkoły

- klasa VIII c – godz. 9:00 – wejście główne szkoły

W przypadku braku możliwości odbioru zaświadczenia we wskazanym terminie, po zaświadczenie można zgłaszać się do sekretariatu szkoły od poniedziałku w godzinach 8:00 - 15:00.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. utrzymywaniu odpowiedniej odległości, zakazie grupowania się i obowiązku zasłaniania nosa i ust w budynku szkoły. Po odebraniu zaświadczenia należy niezwłocznie opuścić teren szkoły.

Nivea - plac zabaw

Szanowni Państwo!

Przez ostatni miesiąc braliśmy udział w głosowaniu na "Podwórko talentów Nivea". Dzięki zaangażowaniu wielu rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także lokalnej społeczności Krzesin i okolic, ale również dzięki wsparciu naszych rodzin i znajomych, zajęliśmy pierwszą pozycję w kategorii miast powyżej 60. tys. mieszkańców, z liczbą 8112 głosów!

Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do niewątpliwego sukcesu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu.

To nasze wspólne zwycięstwo, które pokazało, że nasza szkolna społeczność potrafi się zjednoczyć we wspólnym celu.