• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

X ŚWIĘTO NAUKI

Najpiękniejszym, co możemy odkryć, jest tajemniczość.

Albert Einstein

Pojęciu piękna trudno przypisać jednoznaczną definicję. Naukowcy zaangażowani w badania teoretyczne często zwracają uwagę na estetykę. Towarzyszy ona pragnieniu zrozumienia świata, ogarnięcia umysłem jego elementów, wzajemnych relacji. Według Poincarego:

Uczony nie bada Natury, dlatego że jest to pożyteczne, bada Ją, ponieważ sprawia mu to przyjemność, a sprawia mu to przyjemność, gdyż Natura jest piękna; gdyby Natura nie była piękna, nie warto byłoby Jej poznawać, a gdyby Natury nie warto było poznawać, życie nie byłoby warte, aby je przeżyć.

13 kwietnia br. w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu odbyło się podsumowanie pracy klas akademickich województwa wielkopolskiego - objętych patronatem Wydziału Chemii, Biologii i Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej.
Nad realizacją naszych działań honorowy patronat objęła P
rof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Prorektor ds. studenckich UAM Poznań.

Dyrektor Andrzej Karaś powitał przybyłych na jubileuszową uroczystość. Święto Nauki zaszczycili swoją obecnością:

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - Prorektor ds. studenckich UAM,

Prof. dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska - Przewodnicząca Okręgu Poznańskiego Olimpiady,

Prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn - Dziekan Wydziału Chemii UAM,

Prof. dr hab. inż. Marek Marciniak - Kierownik Zakładu Hydrometrii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,

osoby współpracujące bezpośrednio z klasami akademickimi:

Prof. dr hab. Anna Gąsowska - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii ds. klas akademickich,

Prof. dr hab. Lechosław Łomozik,

Prof. dr hab. Krystyna Nowińska,

prelegenci:

Prof. dr hab. Marcin Molski,

Dr hab. Zbigniew Celka,

opiekunowie klas akademickich województwa wielkopolskiego:

Mgr Karolina Pluta - I LO im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie,

Dr Violetta Szymenderska-Cichocka - I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

Mgr Alicja Nowak - VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Mgr Grażyna Makles - LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.,

Dr inż. Renata Golimowska - IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu.

Sympozjum Chemicznemu, które odbyło się 6 kwietnia 2018, oraz Świętu Nauki przyświecał tytuł: Piękno w nas i wokół nas. Wszyscy uczniowie klas akademickich wzięli udział w cyklicznej imprezie, przygotowując prezentacje opisujące piękno przyrody w teorii nauki.

Najlepsze prace zostały nagrodzone:

I miejsce

Bartosz Duczyński, Konstanty Kinecki

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Piękno jest tym, co czujesz wewnątrz i co odbija się w twoich oczach

Wyróżnienia:

Natalia Ankudo-Jankowska

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu

Fluorescencja roztworu pochodnych porfiryn wyizolowanych ze skorupek jaj kurzych

Agnieszka Kaczmarczyk i Agnieszka Kędzior

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle`a w Poznaniu

W zdrowym ciele zdrowy duch

Wyjątkową atrakcją były wykłady prelegentów.

Prof. dr hab. Marcin Molski z Zakładu Chemii Teoretycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to znana postać w świecie chemii. Specjalizuje się w teoretycznym modelowaniu właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych substancji bioaktywnych o znaczeniu medycznym i kosmetycznym, zjawiskach quasi-kwantowych oraz zastosowaniu teorii chaosu oraz fraktali w modelowaniu wzrostu biologicznego i zjawisk kognitywnych. Autor ponad 100 publikacji, w tym 79 z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej i ponad 100 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współautor książki Fizyka piękna (2007) i autor książek Chemia piękna (2009), Fractal Time of Life (2012).

Dr hab. Zbigniew Celka z Zakładu Taksonomii Roślin Wydziału Biologii UAM to uczony mający w swoim dorobku ogromną liczbę projektów badawczych, publikacji naukowych opartych o badania botaniczne. Jest członkiem lub założycielem wielu towarzystw naukowych - Honorowy Członek Koła Naukowego Przyrodników UAM w Poznaniu (od 2011 r.), członek i założyciel Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (od 2006 r.). Jest przewodniczącym Rady Programowej Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Jeziorach (2016-2020).

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć naszych prelegentów, ale ich nazwiska i rozpoznawalność w kręgach naukowych uświetniły jubileuszowe X Święto Nauki.

Nie zabrakło, jak to w zwyczaju XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu, atrakcji i niespodzianek. Wierzymy, że jubileuszowa edycja Święta Nauki była spotkaniem, które zachowamy w swoich wspomnieniach.

Do zobaczenia za rok.