• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Nasza maturzystka w gronie najbardziej utalentowanych młodych liderów w kraju

Julia Szafałowicz, tegoroczna absolwentka naszego liceum, 6 czerwca br. otrzymała w Ministerstwie Edukacji Narodowej tytuł finalistki ogólnopolskiego konkursu ,,Talent za Talent”. Konkurs organizowany jest przez fundację ,Cognitis”, a jego partnerami są m. in. firma ,,Deloitte”, kilka prestiżowych uczelni wyższych oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Pierwszy etap konkursu polegał na pisemnym zaprezentowaniu swoich osiągnięć (działalność organizacyjna, udział w konkursach i olimpiadach, wolontariat, harcerstwo, dodatkowe uzdolnienia itp.) oraz rozwiązaniu case’a, mającego na celu sprawdzenie umiejętności liderskich oraz cech charakteru, które decydują o sposobach działania. Julia, doświadczona m. in. dzięki przewodzeniu samorządowi szkolnemu czy aktywności harcerskiej, doskonale wybrnęła z konkursowego zadania oraz zaciekawiła jury swoimi dotychczasowymi osiągnięciami, przez co znalazła się w gronie 24 najlepszych młodych liderów z całej Polski. 5 czerwca wyruszyła wraz z p. Magdaleną Karamucką, szkolną opiekunką konkursową, do Warszawy. Tam czekały ją kolejne wyzwania, ale też możliwość uczenia się przywództwa od najlepszych oraz niepowtarzalna okazja do nawiązywania kontaktów z innymi liderami, co może zaowocować chociażby w przyszłym życiu zawodowym. W firmie Deloitte uczestnicy brali udział w assessment center oraz profesjonalnych rozmowach kwalifikacyjnych. Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie zaprosiła ich natomiast na warsztaty dotyczące szybkiego zakładania własnej firmy. W ramach integracji młodzi liderzy odwiedzili escape room, gdzie również musieli wykazywać się umiejętnością współpracy i kreatywnością. Pełen wrażeń pobyt w stolicy zakończyła gala finałowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Julia, już wracając z Warszawy, była pełna nowych pomysłów i planów. Gratulujemy zatem sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć oraz radości czerpanej z rozwijania pasji i talentów.