• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Absolwentka po drugiej stronie biurka

26 i 27 września w murach naszej szkoły zawitała Julia Szafałowicz – tegoroczna maturzystka, a obecnie już studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwentka tym razem pojawiła się w roli wykładowczyni. Odwiedziła licealistów, by podzielić się z nimi swoim doświadczeniem, zdobywanym między innymi w naszym krzesińskim liceum, i zachęcić ich do rozwijania się poprzez różne dostępne formy aktywności społecznej, naukowej itp. Starała się też pokazać, że warto odkrywać w sobie talenty i predyspozycje do bycia młodym liderem. Sama Julia jest w tej dziedzinie doskonałym przykładem, co zostało też docenione przez organizatorów ogólnopolskiego konkursu ,,Talent za Talent”, którego została finalistką (znalazła się w gronie 24 najlepszych maturzystów-liderów z całego kraju).

Wystąpienie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem. Było doskonałym źródłem inspiracji, szczególnie cennej przez to, że czerpanej od kogoś, kto niedawno zasiadał w tych samych szkolnych ławkach i tak samo dążył do realizacji swoich marzeń związanych ze studiami itp. Warto wspomnieć, że pierwszy slajd w prezentacji Julii, mający na celu szybkie skrócenie dystansu między wykładowczynią a słuchaczami, był zatytułowany ,,Krzesinianka” i ukazywał jej zdjęcia ze szkolnych korytarzy oraz z działalności Samorządu Szkolnego, którego była przewodniczącą. Bardzo dziękujemy za tę owocną wizytę i czekamy na kolejne spotkanie.