• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Międzynarodowy Dzień Muzyki

W tym roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki w niezwykły sposób. W ramach Święta Muzyki w naszej szkole odbył się koncert muzyki chóralnej dla klas 7, 8 SP, III gimnazjum, I-II LO. Dla klas 0-3 odbyła soę audycja o muzyce ludowej.

W piątek 21 września gościliśmy połączone chóry z Holandii – „Bjerjozka” z Alkmaar oraz „Indrik” z Hoorn (Holandia) pod batutą Siergieja Łatyszewa. Chóry zaprezentowały półgodzinny koncert, w którym zabrzmiały utwory kompozytorów rosyjskich, m.in. Piotra Czajkowskiego, oraz opracowania piosenek ludowych z Rosji, Ukrainy i Łotwy. Wysoki poziom artystyczny wykonawców zrobił wielkie wrażenie na słuchaczach. Spotkanie

z muzyką chóralną, poprowadzone przez profesora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego-Leona Zaborowskiego na długo pozostanie w sercach i uszach młodzieży

i nauczycieli.

W poniedziałek 1 października odbyło się spotkanie z muzyką ludową, które poprowadził koźlarz Adam Knobel, który przedstawił instrumenty ludowe z różnych zakątków Polski: kozła weselnego, dudy wielkopolskie, fujarę pasterską, okarynę, zagrał i zaśpiewał przyśpiewki wielkopolskie. Na spotkaniu uczniowie mieli okazję podziwiać oryginalne stroje ludowe z Wielkopolski. Spotkanie odbyło się w przemiłej i wesołej atmosferze, dzięki czemu uczniowie jeszcze lepiej docenili wartość polskiej muzyki ludowej.