• baner1.jpg

Przedłużenie umowy o Klasę Patronacką z Wydziałem Biologii UAM

W dniu 16 listopada 2018 roku na Wydziale Biologii UAM po raz kolejny przedłużyliśmy umowę
o klasę patronacką. Pan Dyrektor Andrzej Karaś podpisał z dziekanem Wydziału Biologii – prof. dr hab. Przemysławem Wojtaszkiem porozumienie, na mocy którego nasi uczniowie będą mogli korzystać w szerokim zakresie z rozmaitych form współpracy z jedną z przodujących jednostek naukowych w kraju.

W tym samym dniu klasy pierwsze liceum (dla których biologia to nie tylko obowiązek, ale również swego rodzaju fascynacja) wysłuchały przygotowanego specjalnie dla nich wykładu oraz uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM.

Wykład został wygłoszony przez dr hab. Anitę Szwed i dotyczył układu nerwowego, w szczególności zaś jego roli w procesie uczenia się. Poznaliśmy na nim informacje o podstawowych funkcjach naszego mózgu oraz całego układu nerwowego, a także omówiliśmy pojęcie pamięci. Opisywane przez Panią Profesor drogi piramidowe, których rola w procesie przyswajania i zapamiętywania informacji jest znacząca, po tym wykładzie bez wątpienia nie mają już dla nas tajemnic.

Dalsze zajęcia miały charakter nieco bardziej praktyczny. Mieliśmy szansę pracować z mikroskopami, transmisyjnym i scanningowym. To niesamowite doświadczenie, sprawiło, że mogliśmy poczuć sie jak prawdziwi naukowcy. Laboratorium wypełnione było różnorodnymi próbkami i preparatami oraz skomplikowanymi urządzeniami. Oglądanie jąder komórkowych, poszczególnych organelli komórki czy narządów owadów przez mikroskopy otworzyło nam oczy na zawiłość form wszelkich organizmów, jakie nas otaczają.

Wykłady na Wydziale Biologii były niecodziennym i bardzo wartościowym doświadczeniem, dzięki któremu mogliśmy poszerzyć swe horyzonty w tej dziedzinie nauki.