• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Pamiętamy

Krzysztof Kazmierowski

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania

Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić...

Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Ks. Jan Twardowski

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Krzysztofa Kaźmierowskiego

 

naszego Kolegi, Nauczyciela a jednocześnie Absolwenta

XVI Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2 w Poznaniu,

którego będziemy wspominać jako bardzo dobrego człowieka,

osobę zaangażowaną w wychowanie młodzieży i w swoją pracę.

 

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami...