• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Nowy harmonogram dyżurów.

W związku z niewielką frekwencją Rodziców na cotygodniowych dyżurach nauczycieli ustalono nowy harmonogram.

Dyżury nauczycieli odbywają się w tygodniach rozpoczynających się w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca, z wyłączeniem tygodni, w którym odbywają się Drzwi Otwarte dla Rodziców lub zebrania z Rodzicami.

Zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia.