• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Nauka to pokarm dla rozumu - XI Święto Nauki

Po raz jedenasty w XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a odbyło się podsumowanie pracy klas akademickich współpracujących pod patronatem Uniwersytetu A. Mickiewicza Wydziału Chemii, Biologii, Geografii oraz Politechniki Poznańskiej.

W dniu 29 marca 2019r. w ramach Sympozjum Chemicznego wystąpili uczniowie klas akademickich. Tydzień później czyli 5 kwietnia 2019r. podczas Święta Nauki zostały zaprezentowane na forum szkoły.

Gościliśmy przedstawicieli władz i wykładowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Pana prof. zw. Dra hab. Piotra Kirszensztejna, Panią prof. dra hab. Annę Gasowską, Panią prof. dra hab. Krystynę Nowińską, dra hab. Waldemara Nowickiego, dra hab. Wojciecha Florka, Dra Sebastiana Golczaka.

Zaproszenie przyjęli nauczyciele chemii klas akademickich, pomagając w przygotowaniu młodzieży do tegorocznego spotkania.

       Wysłuchaliśmy wykładów dra hab. Wojciecha Florka – Sztuczne złoto i dra Sebastiana Golczaka – Chemia w walce z plamami oraz pana dr. Szymona Konwerskiego – Entomologia i jej zastosowania- do czego potrzebne nam są owady.

Tegoroczny temat „Mój chemiczny pomysł na …” pozwolił nam odkryć świat oczami współczesnego przyrodnika o czym mogliśmy się przekonać podczas Sympozjum Chemicznego oraz Święta Nauki.

Uczniowie wykorzystywali dotychczasowe osiągnięcia i na ich podstawie zrealizowali swoje projekty lub podchodzili niekonwencjonalnie i zaprezentowali swoją wizję badawczą. Poddali krytyce   opisane już problemy i zaproponowali swoje zmiany .

Dla chemika świat to zbiór drobin, które chętnie zbada, wyjaśni ich znaczenie, określi funkcje …. Chemik chce szukać prawdy wszystkimi zmysłami. Czasami przychodzi rozczarowanie...Ale na drodze tych poszukiwań, przy ciągłej fascynacji otoczeniem zaczyna kształtować się świat widziany oczami chemika.

Biolodzy, geografowie, fizycy, chemicy uświetnili imprezę ciekawostkami swoich dziedzin nauki.

Gościliśmy studentów z Klubu Naukowego Geografów Uniwersytetu A. Mickiewicza, którzy zaproponowali ciekawostki speleologiczne popularyzując badanie jaskiń.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy folder, zawierający streszczenia prac zgłoszonych do Sympozjum Chemicznego.

Laureatką została Sylwia Kosmatka z XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charlesa de Gaulle'a w Poznaniu. Jej opracowanie problemu pt.:” Mój chemiczny sposób na … ochronę żywności przed zepsuciem” pozwoliło na zdobycie głównej nagrody.

Odbędzie ona staż w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu, najnowocześniejszym miejscu badawczym nauk przyrodniczych.

Kolejną atrakcję przygotował Klub Krótkofalowców im. Poznańskich Kryptologów SP3KPH wysyłając balon stratosferyczny.

Nasz balon wypuszczony za zgodą Bazy lotniczej w Krzesinach oraz Lotniska Ławica, mierzył rozkład temperatur, wysokość, prędkość wnoszenia się i opadania kierunek wiatru i prędkość na poszczególnych wysokościach  ( na podstawie danych z pozycji GPS). Obrazy na poszczególnych wysokościach przekazywane były w postaci sygnałów radiowych do stacji naziemnych w kraju i za granicą.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy za rok... Tytuł przyszłorocznego spotkania „ Jak człowiek zmieniał świat...”