• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Informacja dla kandydatów do XVI LO

Przypominamy, że kandydaci wybierający naszą szkołę (niezależnie od tego która jest to preferencja) są zobowiązani do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Terminy:

Poniedziałek 10.06 – godz. 14:00 – kandydaci po gimnazjum;

Wtorek 11.06 – godz. 14:00 – kandydaci po szkole podstawowej.

Ze względu na dużą liczbę przystępujących do testu prosimy o przybycie z legitymacją szkolną do hali sportowej szkoły o godz. 13:00.