• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Wyniki stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Poznań, 28.11.2019

Wyniki stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

rejon I

Lp. Kod ucznia Punkty
1 A001 31,5
2 A002 42,0
3 A003 28,5
4 A004 47,5
5 A005 40,5
6 A006 45,0
7 A007 39,5
8 A008 42,5
9 A009 34,0
10 A010 39,5
11 A011 39,5
12 A012 36,5
13 A013 33,0
14 A014 41,5
15 A015 39,0
16 A016 45,0
17 A017 32,5
18 A018 28,5
19 A019 38,5
20 A020 38,5
21 A021 42,0
22 A022 30,5
23 A023 37,5
24 A024 44,0
25 A025 41,0
26 A026 37,0
27 A027 38,0
28 A028 40,0
29 A029 38,5
30 A030 33,0
31 A031 38,5
32 A032 42,0
33 A033 45,5
34 A034 38,5
35 A035 40,0
36 A036 42,0
37 A037 42,0
38 A038 40,0
39 A039 40,0
40 A040 44,0
41 A041 32,0
42 A042 38,5
43 A043 47,5
44 A044 40,5
45 A045 49,0
46 A046 49,0
47 A047 41,5
48 A048 43,0
49 A049 36,0
50 A050 43,0
51 A051 39,0
52 A052 32,0
53 A053 42,0
54 A054 38,5
55 A055 42,5
56 A056 39,5
57 A057 35,5
58 A058 37,0
59 A059 28,5
60 A060 38,0
61 A061 42,0
62 A062 36,0
63 A063 39,5
64 A064 22,0
65 A065 43,0
66 A066 42,0
67 A067 44,5

Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali na stopniu rejonowym minimum 42 na 50 możliwych do zdobycia punktów.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym stopniu konkursu.

Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej panią Ewą Wrześniewską tel. 61-879-80-90, uczeń w obecności rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają możliwość jednokrotnego wglądu do prac w następujących terminach: 28.11.2019 (czwartek) 13:30-14:30, 29.11.2019 (piątek) 14:30-15:30, 02.12.2019 (poniedziałek) 15:30-16:30.

Ewa Wrześniewska

Przewodnicząca Rejonowej Komisji Konkursowej

Rejon I