• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

"Szkoły, w których robi się postępy" wg wskaźnika EWD

Z dumą informujemy, że XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu zajęło 1. miejsce w Poznaniu w rankingu opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej w dniu 6 grudnia 2019 r. Ranking oparty jest na wskaźniku EWD (edukacyjna wartość dodana), który mierzy przyrost wiedzy uczniów w trakcie ich nauki w danej placówce, poprzez porównanie wyników, na podstawie których zostali przyjęci do szkoły z wynikami uzyskanymi przez nich na egzaminie maturalnym.

wyborcza