Przedszkole nr 85


W przedszkolu podejmujemy działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stąd też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest także zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany.

Get Adobe Flash player

Informujemy, że od 16 marca do 30 marca 2021 r. przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola 85 oraz oddziału "0" w Szkole Podstawowej nr 56. Wnioski dotyczą nowych dzieci, nieuczęszczających obecnie do Przedszkola nr 85.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do naszego przedszkola, składają w terminie od 09 do 15 marca 2021 r. deklarację kontynuacji nauki w Przedszkolu bądź w oddziale "0".  

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie naboru [PDF]

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki [PDF]

Klauzula informacyjna [PDF]

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 20 kwietnia b.r. o godz. 12.00 należy podać do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału "0". Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) listy można umieścić na stronach internetowych placówki.

Listy znajdują się poniżej jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Lista dzieci przyjętych P85 [PDF]

Lista dzieci przyjętych oddział "0" [PDF]

Lista dzieci nieprzyjętych P85 [PDF]

Lista dzieci nieprzyjętych oddział "0" [PDF]

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia w godzinach 12:00 - 14:00 na terenie ogrodu Przedszkola nr 85 przy ul. Krzesiny 13 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci. Prosimy rodziców o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.
 
W linkach poniżej przekazujemy Państwu również przydział dzieci do grup oraz informację dotyczącą wyprawki przedszkolaka.
 Jednocześnie informujemy, że z uwagi na fakt, iż wytyczne dotyczące organizacji nowego roku szkolnego, które otrzymujemy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również od Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania zmieniają się dość dynamicznie, wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy w naszej placówce od 1 września zostaną Państwu przekazane pod koniec przyszłego tygodnia.
 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, ul. Tarnowska 27 zawiesza zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze od dnia 11 marca do 24 marca 2020 roku.

Podstawa prawna:

1.  18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art. 4.1 Ustawy przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019, poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Copyright © 2021 School's Fun  Rights Reserved.