• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Wyniki egzaminów maturalnych

Średnie procentowe wyniki egzaminów maturalnych w XVI Liceum Ogólnokształcącym uzyskane w roku 2017

Zdawalność matury - 100%

Poziom podstawowy
2013 2014 2015 Przedmiot 2016 2017*

Kraj - LO

77,39% 71,81% 76,77% język polski 68,05% 71,94% 59%
97,04% 97,48% 97,43% język angielski 97,10% 97,51% 77%
86,43% 77,97% 81,43% matematyka 77,31% 78,90% 60%
- - 98% język niemiecki - 98% 72%
- - 94% język francuski - 92% 80%
- - 96% język włoski - - -
- - 98% język rosyjski - - -
Poziom rozszerzony
2013 2014 2015 Przedmiot 2016 2017 Kraj - LO
74,93% 79,69% 77,50% język polski 72,20% 87,92% 52%
92,09% 90,58% 90,26% język angielski 90,57% 90,00% 65%
69,91% 54,50% 61,38% matematyka 62,40% 68,47% 47%
82,00% 72,00% 82,89% historia 78,40% 67,00% 36%
- 70,00% 51% WOS - 85,00% 29%
44,17% 62,50% 51,39% fizyka 65,55% 66,18% 46%
50,96% 59,22% 64,83% geografia 60,34% 65,68% 36%
56,33% 58,33% 67,59% biologia 51,69% 59,50% 41%
79,00% 70,56% 78,58% chemia 58,05% 72,10% 44%
- - 80% informatyka 86% 69,33% 42%
96,00% 100,00% 90% język niemiecki 77% 92,5% 63%
89,00% 89,17% - język francuski 79 86,00% 63%
- 100,00% 100% filozofia - - -

* - dolna granica punktowa przyjęć rocznika 2014-2017 do poszczególnych klas XVI LO

Ia – minimum 111,80 punkty

Ib – minimum 104,6 punkty

Ic – minimum 114,6 punkty

Dnia 4.08.2017 na portalu liceapolskie.pl ukazał się ranking 100 liceów w kraju, w których najlepiej zdano maturę.

W zestawieniu znalazły się trzy poznańskie licea, w tym XVI LO na pozycji 19 – poprawiając wynik z 2016 r. o 12 pozycji

Dyrekcja gratuluje maturzystom wyników!

Patron szkoły

Charles de Gaullepatron2

Pochodzenie i kariera wojskowa

Charles de Gaulle (1890-1970) - francuski polityk i generał, stał na czele emigracyjnego rządu Francji, przywódca Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, premier Francji, twórca konstytucji.
Urodził się 22 listopada 1890 roku w Lille. Rodzice nadali mu imiona Charles-Andre-Marie-Joseph. Był synem Henri de Gaulle'a, wykładowcy i pedagoga oraz Jeanne Maillot (mieli dziewięcioro dzieci). Charles wychowywał się w rodzinie patriotów, ludzi, którzy szczerze przejmowali się losem Francji i byli zainteresowani rozwojem wydarzeń na scenie politycznej drugiej połowy XIX wieku. Sam Charles także przejawiał skłonności do zainteresowania polityką od najmłodszych lat. Uczył się dobrze, choć często sprawiał wrażenie dziecka aż nazbyt żywego. W 1901 roku rozpoczął naukę w szkole swojego ojca. Sześć lat później Charles de Gaulle przeniósł się do Belgii, gdzie miał zamieszkać z dala od rodziny pozostałej we Francji. Dużo czytał, interesował się filozofią, nie miał jednak rozwiniętego życia towarzyskiego - nad przyjaciół przedkładał samotność. W 1909 roku postanowił rozpocząć karierę wojskową, wstępując do elitarnej szkoły oficerskiej Saint-Cyr. Być może młody de Gaulle szedł śladem niespełnionych marzeń ojca, który kiedyś marzył o tym, co udało się osiągnąć jego synowi. Charles zdecydował się na służbie w piechocie i otrzymał przydział do 33 pułku piechoy w Arras. W 1912 roku opuścił Saint-Cyr z trzynastym wynikiem. Według jego przełożonych był miernym żołnierzem, który raczej nie sprawdziłby się na froncie, pasował bowiem do zadań dowódczych, tam, gdzie trzeba się wykazać inwencją. Po ukończeniu szkoły powrócił do 33 pułku piechoty w stopniu podporucznika. Dowódcą młodego żołnierza był pułkownik Philippe Pétain. Wkrótce de Gaulle awansował do stopnia porucznika. Pétain chwalił go z postawę podczas manewrów w 1913 roku, znowu wskazując na jego zdolności przywódcze.

Czytaj dalej

Jubileusz 25-lecia XVI LO

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.”

W dniach 4-5 i 9 listopada 2016 roku świętowaliśmy 25-lecie XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu.

Obchody zainaugurował Turniej Koszykówki, w którym wzięli udział absolwenci naszej szkoły. Rozgrywki dostarczyły wielu emocji, zarówno zawodnikom, jak i kibicom. Koszykarki i koszykarze przypomnieli sobie smak rywalizacji, zwycięstwa, a także porażki.

Tego samego dnia po południu odbyły się także spotkania absolwentów z wychowawcami i nauczycielami. Podczas nich niejedna łza wzruszenia zakręciła się w oczach przybyłych. Wychowankowie wspominali chwile spędzone w murach „Szesnastki” i opowiadali o swoich życiowych sukcesach. Wielokrotnie padały z ich ust słowa podziękowania skierowane do wychowawców i nauczycieli. Rozmowom nie było końca.

Czytaj dalej