• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Zarządzenie dyrektora

13 września 2017 r.

Zarządzenie dyrektora ZSO nr 2 nr 15/17

w sprawie organizacji roku szkolnego

§1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, po konsultacjach z Radą Rodziców, zarządza dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 dla poszczególnych typów szkół:

Szkoła Podstawowa nr 56 (w tym oddziały gimnazjalne):

2 listopada 2017, 3 listopada 2017, 20 kwietnia 2018, 2 maja 2018,

1 czerwca 2018.

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi:

2 listopada 2017, 3 listopada 2017, 20 kwietnia 2018 (klasy I-II),

30 kwietnia 2018, 2 maja 2018, 8 maja 2018, 1 czerwca 2018.

§2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców.

§3

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna czynna jest od 7.00 do 18.00.

§4

Treść zarządzenia podano do wiadomości publicznej w dniu 13 września 2017 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.