Przedszkole nr 85


W przedszkolu podejmujemy działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stąd też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest także zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany.

Get Adobe Flash player

W czwartek 19 września o godzinie 18:00 w budynku przedszkola odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych. W programie zebrania m.in. przedstawienie regulaminu i wybór przedstawicieli do Rady Rodziców ZSO2. Obecność obowiązkowa.

Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.