• baner1.jpg

Zachęcamy do udziału w rekrutacji

Zachęcamy do udziału w rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 56 w Poznaniu.

Termin składania dokumentów: 12 – 30 kwietnia 2021 r.

W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiony zostanie oddział ogólnodostępny oraz oddział sportowy o profilu koszykówka.

W oddziale sportowym w klasach pierwszej i drugiej zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są pod kątem wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka (80% czasu zajęć). Pozostałe 20% zajęć ukierunkowane jest na naukę gry w koszykówkę.

Uczeń oddziału sportowego może kontynuować naukę w oddziale sportowym także w klasach IV – VI lub od klasy IV realizować naukę w oddziale ogólnodostępnym.

Warto wybrać dla swojego dziecka SP56 ponieważ:

- stawiamy na indywidualny rozwój dziecka;

- wspieramy kreatywność i zainteresowania;

- uczymy samodzielności i odpowiedzialności;

- promujemy zdrowy tryb życia;

- przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach;

- zapewniamy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;

- uczymy przy użyciu nowoczesnych technologii;

- posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i trenerów;

- po lekcjach dzieci rozwijają swe zainteresowania w ramach różnorodnych bezpłatnych zajęć świetlicowych;

- realizujemy innowację pedagogiczną przygotowującą do nauki w oddziale dwujęzycznym z językiem angielskim od poziomu klasy VII;

- budujemy nowoczesny łącznik z 10 salami lekcyjnymi, w którym już w 2022 roku będą uczyły się dzieci z klas I – III;

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi pracy w klasie ogólnodostępnej, klasie sportowej oraz w świetlicy szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 56 [PDF]

Klasa sportowa [PDF]

Świetlica - prezentacja [PDF]