• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Informacje - co w razie strajku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej:www.poznan.pl oraz na stronie: Poznański Serwis Oświatowy znajdą Państwo informacje dotyczące tego, jakie zajęcia można zaoferować dzieciom w czasie ewentualnego strajku nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

W załącznikach znajdą Państwo konkretne oferty domów kultury, jednostek sportowych i kulturalnych Miasta Poznania wraz z opisem rodzaju zajęć. Bardzo proszę poinformować o tej możliwości nauczycieli, rodziców oraz uczniów Państwa placówek.

http://www.poznan.pl/mim/info/news/co-zrobic-z-dzieckiem-w-czasie-strajku,131123.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/strajk-nauczycieli-najwazniejsze-informacje,131124.html

Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem 

Rodzicu, jeśli masz dziecko do lat 8, a Twoja szkoła będzie zamknięta i zostałeś o tym poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia, to możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Oświadczeniach należnych rodzicom na czas strajku nauczycieli stanowi "Ustawa oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa", Dziennik Ustaw z 2017, pozycja 1368, art 32 ustęp 1.

W celu skorzystania z zasiłku należy:

1. Przedstawić pracodawcy Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

2. Wypełnić wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny 80%.

Urlop na opiekę nad dzieckiem

Rodzic może skorzystać z urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.).

Zapewnienie opieki nad dzieckiem

W celu zapewnienia dziecku opieki rodzic może skorzystać z:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
  • urlopu na żądanie
  • zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia szkoły § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.
    w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.