• blue-flower.jpg
 • maple.jpg
 • raindrops.jpg
 • walden-pond.jpg
 • windows.jpg

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 10-12 KWIETNIA 2019 R.

Poznań, 9 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 10-12 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Rodzice,

działając jako Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 niniejszym informuję, że w związku z brakiem porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi oraz rozpoczętym bezterminowo z dniem 8 kwietnia 2019r. strajkiem, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 10-12 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. O powyższym fakcie został poinformowany organ nadzorujący tj. Wielkopolski Kurator Oświaty.

Wobec tego, że szkoła i przedszkole zostaną zamknięte, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 10-12 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że egzaminy gimnazjalne w części humanistycznej (10.04) oraz matematyczno-przyrodniczej (11.04) odbędą się. Istnieje niebezpieczeństwo nieprzeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w części językowej (12.04). Jednakże konieczne jest aby uczniowie przyszli w tym dniu do szkoły, tak by mogli podpisać się na liście obecności, która poświadcza ich gotowość do przystąpienia do egzaminu. Umożliwi to im, w razie zaistnienia takiej konieczności, napisanie egzaminu w terminie dodatkowym, tj. 5 czerwca 2019.

Jako dyrekcja prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie w/w przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Z poważaniem

Dyrektor

Andrzej Karaś

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 8-9 KWIETNIA 2019 R.

Poznań, 5 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 8-9 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Rodzice,

działając jako Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 niniejszym informuję, że w związku z fiaskiem rozmów między stroną rządową a związkami zawodowymi oraz rozpoczynającym się bezterminowo z dniem 8 kwietnia 2019r. strajkiem, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 8-9 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. O powyższym fakcie został poinformowany organ nadzorujący tj. Wielkopolski Kurator Oświaty.

Wobec tego, że szkoła i przedszkole zostaną zamknięte, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 8-9 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że istnieje niebezpieczeństwo nieprzeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych.

Jako dyrekcja prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie w/w przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                               Dyrektor Andrzej Karaś

Informacje - co w razie strajku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej:www.poznan.pl oraz na stronie: Poznański Serwis Oświatowy znajdą Państwo informacje dotyczące tego, jakie zajęcia można zaoferować dzieciom w czasie ewentualnego strajku nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

W załącznikach znajdą Państwo konkretne oferty domów kultury, jednostek sportowych i kulturalnych Miasta Poznania wraz z opisem rodzaju zajęć. Bardzo proszę poinformować o tej możliwości nauczycieli, rodziców oraz uczniów Państwa placówek.

http://www.poznan.pl/mim/info/news/co-zrobic-z-dzieckiem-w-czasie-strajku,131123.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/strajk-nauczycieli-najwazniejsze-informacje,131124.html

Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem 

Rodzicu, jeśli masz dziecko do lat 8, a Twoja szkoła będzie zamknięta i zostałeś o tym poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia, to możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Oświadczeniach należnych rodzicom na czas strajku nauczycieli stanowi "Ustawa oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa", Dziennik Ustaw z 2017, pozycja 1368, art 32 ustęp 1.

W celu skorzystania z zasiłku należy:

1. Przedstawić pracodawcy Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

2. Wypełnić wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny 80%.

Urlop na opiekę nad dzieckiem

Rodzic może skorzystać z urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.).

Zapewnienie opieki nad dzieckiem

W celu zapewnienia dziecku opieki rodzic może skorzystać z:

 • urlopu wypoczynkowego,
 • urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
 • urlopu na żądanie
 • zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia szkoły § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.
  w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. 

Posiłki dofinansowane przez MOPR

Informujemy, że w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. dzieci, które są uprawnione do otrzymywania posiłków dofinansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będą je otrzymywały w następujących godzinach:

 • 9:00 - śniadania
 • 12:30 - obiady
 • 1
 • 2