• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018
3. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019
4. Rekolekcje wielkopostne 27-29 marca 2019
5. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019

6. Egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- język obcy nowożytny

10 kwietnia 2019(środa)- godz.9.00/ godz. 11.00

11 kwietnia 2019(czwartek)-

godz. 9.00/ godz. 11.00

12 kwietnia 2019 (piątek)-

godz. 9.00/ godz. 11.00

terminy dodatkowe-

3 czerwca 2019(poniedziałek),

4 czerwca 2019(wtorek),

5 czerwca 2019(środa)

godz.9.00/ godz.11.00

7. Egzamin dla uczniów klas ósmych:

- język polski

- matematyka

-język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019 (poniedziałek)- godz. 9.00

16 kwietnia 2019 (wtorek)- godz. 9.00

17 kwietnia 2019 (środa)- godz. 9.00

terminy dodatkowe-

3 czerwca 2019 (poniedziałek),

4 czerwca 2019 (wtorek),

5 czerwca (środa)

godz. 11.00

8. Zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich LO 26 kwietnia 2019
9. Egzamin maturalny od 6 maja 2019 (poniedziałek)
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019