• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017

2. Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017

3. Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2018

4. Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca- 3 kwietnia 2018

5. Egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno- przyrodnicza

- język obcy nowożytny

18 kwietnia 2018(środa)- godz.9.00/ godz. 11.00

19 kwietnia 2018(czwartek)-

godz. 9.00/ godz. 11.00

20 kwietnia 2018 (piątek)-

godz. 9.00/ godz. 11.00

terminy dodatkowe-

4 czerwca 2018(poniedziałek),

5 czerwca 2018(wtorek),

6 czerwca 2018(środa)

godz.9.00/ godz.11.00

7. Zakończenie zajęć dla uczniów klas trzecich LO

27 kwietnia 2018

8. Egzamin maturalny

od 4 maja 2018 (piątek)

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018