• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Zarządzenie dyrektora

                                                 13 września 2018 r.

Zarządzenie dyrektora ZSO nr 2 nr 19/18

w sprawie organizacji roku szkolnego

§1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, po konsultacjach z Radą Rodziców, zarządza dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 dla poszczególnych typów szkół:

Szkoła Podstawowa nr 56 (w tym oddziały gimnazjalne):

2 listopada 2018, 10 kwietnia 2019, 11 kwietnia 2019, 12 kwietnia 2019, 15 kwietnia 2019, 16 kwietnia 2019, 17 kwietnia 2019, 2 maja 2019.

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi:

2 listopada 2018, 12 kwietnia 2019, 2 maja 2019, 6 maja 2019, 7 maja 2019, 8 maja 2019.

§2

Od 10 do 12 kwietnia 2019 odbywają się wycieczki klas liceum ogólnokształcącego.

Od 15 do 17 kwietnia 2019 odbywają się wycieczki klas gimnazjalnych.

Od 6 do 8 maja 2019 odbywają się wycieczki klas IV-VIII szkoły podstawowej.

6 i 7 maja 2019 klasy I-III szkoły podstawowej biorą udział w dwóch jednodniowych wycieczkach.

Informuję, że nie można wprowadzać zmian w terminach wycieczek ze względu na organizację egzaminów zewnętrznych.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców.

§4

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna czynna jest od 7.00 do 18.00.

§5

Treść zarządzenia podano do wiadomości publicznej w dniu 13 września 2018 roku.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.