• baner1.jpg

Zarządzenie dyrektora

                                                 12 września 2019 r.

Zarządzenie dyrektora ZSO nr 2 nr 16/19

w sprawie organizacji roku szkolnego

§1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, po konsultacjach z Radą Rodziców, zarządza dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 dla poszczególnych typów szkół:

Szkoła Podstawowa nr 56:

2 stycznia 2020, 3 stycznia 2020, 21 kwietnia 2020, 22 kwietnia 2020,

23 kwietnia 2020, 6 maja 2020, 12 czerwca 2020.

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi:

2 stycznia 2020, 3 stycznia 2020, 23 kwietnia 2020 (I-II LO), 4 maja 2020, 5 maja 2020, 6 maja 2020, 12 czerwca 2020.

§2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców.

§3

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna czynna jest od 7.00 do 18.00.

§4

Treść zarządzenia podano do wiadomości publicznej w dniu 12 września 2019 roku.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.