• baner1.jpg

Podręczniki

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZOSTANĄ ZAKUPIONE PRZEZ SZKOŁĘ Z DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE.

Religia

Podręczniki do religii [PDF]

Liceum Ogólnokształcące

Klasa I

Klasa II (ponadpodstawowa)

Klasa II (ponadgimnazjalna)

Klasa III

 

Tytuł i poziom podręcznika do języka angielskiego zostanie podany we wrześniu, po podziale na grupy językowe i po określeniu poziomu kompetencji językowych.