• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Podręczniki

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZOSTANĄ ZAKUPIONE PRZEZ SZKOŁĘ Z DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE.

Religia

 

Liceum Ogólnokształcące

Klasa I (ponadpodstawowa)

Klasa I (ponadgimnazjalna)

Klasa II

Klasa III

 

Tytuł i poziom podręcznika do języka angielskiego zostanie podany we wrześniu, po podziale na grupy językowe i po określeniu poziomu kompetencji językowych.