• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Nabór do klas VII dwujęzycznych ONLINE

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wydziału Oświaty UMP, składanie wniosków o przyjęcie do klas VII dwujęzycznych z uwagi na stan epidemii na terenie kraju odbywa się wyłącznie ONLINE.

W tym celu należy wypełnić wniosek na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/klasa7/start

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji dwujęzycznej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Zaplanowany na dzień 31 marca, zgodnie z przyjętym harmonogramem, test predyspozycji językowych prawdopodobnie odbędzie się w późniejszym terminie.

Proszę śledzić na bieżąco informacje na naszej stronie.

 

Nabór do klas sportowych I i IV SP

sportowe

Informujemy kandydatów zainteresowanych naborem do klas I oraz IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 56 o terminach testów sprawnościowych. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu jest warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego.

Klasa I SP - 21.04.2020, godz. 16.00 (rocznik 2013 i młodsze)

Klasa IV SP - 06.04.2020, godz.16.00 (rocznik 2010 i młodsze)

Serdeczne zapraszamy na drzwi otwarte, w czasie których dyżurować będą trenerzy pracujący z klasami sportowymi.

Ważna informacja dla przyszłorocznych klas VII dwujęzycznych

Uczniowie zakwalifikowani do klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020, którzy nie przystąpili do testu znajomości języka angielskiego w pierwszym terminie, są proszeni o stawienie się na drugi termin - wtorek 25 czerwca 2019 r. o godz. 9:00.