• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Uwaga! Rekrutacja do klasy 7 dwujęzycznej

Informujemy, że przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas 7 dwujęzycznych odbędzie się 4 czerwca o godz. 9:30. Przypominamy, że nieprzystąpienie do sprawdzianu automatycznie eliminuje kandydata z udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

W załączeniu treść zarządzenia zawierająca pozostałe terminy w rekrutacji.

Zarządzenie nr 8 [PDF]

 

Rekrutacja ONLINE do klas I SP (ogólnej i sportowej)

W dniach od 6 do 27 kwietnia trwa nabór do klas I szkoły podstawowej. W SP56 uruchamiamy klasy ogólne oraz klasę sportową.

Z uwagi na panujący na terenie kraju stan epidemii, składanie wniosków o przyjęcie do klas I odbywa się wyłącznie ONLINE.

W tym celu należy wypełnić wniosek na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/start

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji dwujęzycznej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.