• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Ważna informacja dla przyszłorocznych klas VII dwujęzycznych

Uczniowie zakwalifikowani do klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020, którzy nie przystąpili do testu znajomości języka angielskiego w pierwszym terminie, są proszeni o stawienie się na drugi termin - wtorek 25 czerwca 2019 r. o godz. 9:00.

Uwaga uczniowie klas VI

Uczniowie klas VI SP, którzy zaliczyli sprawdzian predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej, w tym kandydaci do klasy dwujęzycznej z innych szkół podstawowych, napiszą test znajomości języka angielskiego w poniedziałek 17 czerwca o godz.14:00. Obecność obowiązkowa.

  • 1
  • 2