• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

NABÓR DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Regulamin

Nabór - informacje

 

- organizacja naboru: Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu

- patronat nad klasą: Fundacja PBG Basket Junior o raz Uczniowski Klub Sportowy „Krzesiny” Poznań

- dyscyplina wiodąca: koszykówka

- dzieci urodzone w 2012 i młodsze

- termin testów naborowych: 11 marca 2019 godzina 17.00

- miejsce testów: hala ZSO nr 2 ul. Tarnowska 27 Poznań (Krzesiny)

Testy motoryczne

  1. Bieg wahadłowy 4 x 10 m z przekładaniem kloców lub woreczków z piaskiem
  2. Bieg na 50 metrów
  3. Skok z miejsca w dal

Test techniczny

  1. Krążenie piłki pomiędzy nogami po „ósemce” rozmiar piłki 3

Opis testów

Bieg wahadłowy 4x10 m z przekładaniem klocków ( woreczków z piaskiem).

Próba zwinnościowo – szybkościowa

Przebieg: Na sygnał „ na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę „start” biegnie do drugiej linii ( odległość 10m ), podnosi z kółka klocek, woreczek z piaskiem, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek, woreczek z piaskiem ( klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie do ponownie w półkolu.

Wynik: Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10s. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu.

Sprzęt, pomoce: Stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, dwa woreczki z piaskiem, kreda, chorągiewki lub pachołki. Arkusz z listą badanych uczestników.

Bieg na 50m.

Ocena szybkości.

Przebieg: Na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną przed linią startową w pozycji startowej wysokiej ( nie stosuje się startu niskiego) . Następnie na sygnał „ start” biegnie jak najszybciej do mety.

Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10sekundy. Liczy się lepszy z dwóch wykonanych prób.

Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników.

Skok w dal z miejsca.

Ocena mocy kończyn dolnych.

Przebieg: Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie (pochyla tułów, ugina nogi w kolanach ( półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawiania stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii.

Wynik: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia ( belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm.

Sprzęt, pomoce: Skocznia z piachem i belką do odbicia , taśma miernicza. Arkusz z listą badanych uczestników. Można również tę próbę przeprowadzić w Sali gimnastycznej. Wtedy potrzebne jest dostosowane do zajęć sportowych podłoże z wyznaczoną linią odbicia oraz równolegle wytyczonymi , co 10 lub 5 cm liniami z podziałką centymetrową. Wszystkie te linie są prostopadłe do kierunku skoku.

Krążenia po „ósemce”

Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki.

Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu przyjmując postawę z piłką. Na sygnał rozpoczyna krążenia piłki po „ósemce” między nogami, przekładając piłkę od przodu. Następnie, gdy skończy próbę rozpoczyna krążenia piłki po „ósemce” od tyłu.

Czas wykonania: Jedna próba _ 10 sekund krążenia piłki przekładając piłkę od przodu. Druga próba – 10 sekund krążenia piłki przekładając piłkę od tyłu.

Wynik: Liczba wykonanych „ósemek” _ jedna „ósemka” jest to jedno pełne przełożenie piłki po „ósemce”

Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki rozmiar 3. Arkusz z listą badanych uczestników.  

Rodzic lub opiekun prawny kandydata musi dostarczyć: ( w dniu testów) zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych oraz dziecko musi mieć ze sobą strój sportowy

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzenia i przebiegu testów udziela:

Andrzej Śniadek tel. 507-229-970

Katarzyna Süss tel. 604-051-134

Zgłoszenia kandydatów w sekretariacie Szkoły do dnia 11.03.2018 roku do godz.16.00 zgodnie z procedurą naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej