• baner1.jpg

Rekrutacja ONLINE do klas I SP (ogólnej i sportowej)

W dniach od 6 do 27 kwietnia trwa nabór do klas I szkoły podstawowej. W SP56 uruchamiamy klasy ogólne oraz klasę sportową.

Z uwagi na panujący na terenie kraju stan epidemii, składanie wniosków o przyjęcie do klas I odbywa się wyłącznie ONLINE.

W tym celu należy wypełnić wniosek na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/start

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji dwujęzycznej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.