• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

PROJEKT: Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM

Uczniowie naszego liceum zostali zakwalifikowani do udziału w planowanym na dwa lata projekcie realizowanym między innymi dzięki wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej przy merytorycznym patronacie Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dla uczestników tego przedsięwzięcia zaplanowano szereg zajęć odbywających się również w formie dwudniowych zjazdów na uczelni. Jest to niezwykła szansa pozwalająca naszej młodzieży rozwijać szereg różnorakich kompetencji. To także okazja do podjęcia pierwszych prób zmierzenia się
z badaniami naukowymi i innymi aspektami często dość zawiłych ścieżek wielkiej nauki.

W dniach 15 i 16 lutego braliśmy udział w inauguracyjnym zjeździe i było to z pewnością niezapomniane doświadczenie. Samodzielny pobór czy analiza prób badawczych, praca
z nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, dyskusje, zajęcia w terenie oraz… wyśmienita atmosfera – to wszystko sprawia, że podjęty przez nasz projekt traktujemy poważnie i z zapałem.

Zmierzyliśmy się z zagadnieniami z zakresu fizjologii roślin, biologii molekularnej, ekologii oraz antropologii. Nie mamy wątpliwości – chcemy więcej!!!

Dzień Akademicki – Wydział Biologii UAM – 12.02.2019

Uczniowie klas pierwszych naszego Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w adresowanych do klas patronackich zajęciach przygotowanych przez pracowników naukowych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Inauguracyjny wykład „ Podróż do niesamowitego świata organellowego” wygłosił dr hab. Michał Rurek. Następnie poszczególne grupy brały udział w tematycznych zajęciach laboratoryjnych. A oto ich tytuły:

  • Testowanie hipotezy Czerwonej Królowej – czyli międzygatunkowy wyścig zbrojeń.
  • Interakcje między organizmami w ekosystemach wodnych.
  • Świat mikrobów.
  • Kolorowa chemia wody.
  • Jak mózg nas oszukuje – czyli o iluzjach wzrokowych.
  • Zoologia bezkręgowców.

Każde z tych spotkań było rozwijające i inspirujące. Z niecierpliwością czekamy więc na kolejne!