• baner1.jpg

W świecie marzeń i fantazji

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: W ŚWIECIE MARZEŃ I FANTAZJI. Celem konkursu było rozwijanie aktywności artystycznej dzieci, wzbogacenie słownictwa, popularyzacja literatury dziecięcej, wyłanianie młodych talentów oraz kształtowanie postawy zdrowego współzawodnictwa.

 

Do konkursu przystąpiło 13 uczestników z różnych placówek. Dzieci zaprezentowały wiersze znanych autorów literatury dziecięcej: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow czy Hanny Niewiadomskiej.

Jury, pod przewodnictwem P. Violetty Orszyńskiej, po naradzie wyłoniło laureatów konkursu:

I miejsce – Filip Ostrowski z Przedszkola nr 150 w Poznaniu,

II miejsce – Stanisław Żaguń z Przedszkola nr 150 w Poznaniu,

III miejsce ex aequo – Olga Kuciak z Zespołu Szkól z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu oraz Gabriela Rohde z Przedszkola nr 93 w Poznaniu


Laureatom konkursu przyznano nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Serdecznie dziękujemy opiekunom, którzy włożyli trud w przygotowanie dzieci do konkursu.

Szczególne podziękowania kierujemy do przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Ewy Olkiewicz za zaangażowanie i ufundowanie w imieniu Rady Rodziców atrakcyjnych nagród.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów, rozwijania talentu recytatorskiego i motywacji do brania udziału w konkursach.