• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Uroczystość rozdania świadectw dojrzałości

Uroczystość rozdania maturzystom świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca (czwartek) o godz. 10:00 w hali sportowej. Zapraszamy wszystkich absolwentów i ich rodziców.

Osoby nieobecne na uroczystości mogą odbierać świadectwa w sekretariacie szkoły (w godz.9-15). W przypadku odbioru przez osobę inną niż abiturient wymagane jest stosowne upoważnienie.