• baner1.jpg

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do LO - termin dodatkowy

Przypominamy kandydatom do XVI LO (wybierający naszą szkołą na pierwszą, jak również kolejne preferencje), że jeśli nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych w terminie podstawowym, są zobligowani do przystąpienia do niego w terminie dodatkowym, t.j. w poniedziałek 27 lipca o godz. 12:00. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi organizacyjnymi oraz sanitarnymi przesłanymi do kandydatów drogą e-mailową przez sekretariat szkoły.

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

Informujemy, że wniosek o przyjęcie do XVI Liceum Ogólnokształcącego z uwagi na fakt, iż jest to szkoła dwujęzyczna, złożony może być wyłącznie w terminie od 15-22 czerwca 2020 r.

Każdy kandydat ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz 12:00. Wymóg ten dotyczy zarówno kandydatów wskazujących XVI LO jako szkołę pierwszego wyboru, jak również tych kandydatów, u których nasza szkoła znajduje się niżej na liście preferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty i procedury rekrutacji znajdują się we wskazanym linku

Zakres wymagań na sprawdzianie kompetencji językowych załącznik [PDF]