• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowej uczniów po szkole podstawowej

WYNIKI SPRAWDZIANU          
KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH          
UCZNIÓW PO SZKOLE PODST.          
           
P001 32        
P002 28        
P003 29        
P004 35        
P005 40        
P006 37        
P007 43        
P008 45        
P009 45        
P010 19        
P011 37        
P013 29        
P014 39        
P015 45        
P016 42        
P020 27        
P023 39        
P025 42        
P029 43        
P031 38        
P034 35        
P035 34        
P037 36        
P038 27        
P041 40        
P042 41        
P045 31        
P046 11        
P050 40        
P053 33        
P055 41        
P056 37        
P059 32        
P060 38        
P062 46        
P064 32        
P065 37        
P068 38        
P069 40        
P070 44        
P073 36        
P075 37        
P077 34        
P078 37        
P079 42        
P080 37        
P082 43        
P083 43        
P085 43        
P086 31        
P087 31        
P088 19        
P089 40        
P090 31        
P091 45        
P092 42        
P093 40        
P094 24        
P095 32        
P096 30        
P097 20        
P098 38        
P099 28        
P100 45        
P101 44        
P102 39        
P103 40        
P104 36        
P106 38        
P107 23        
P108 43        
P113 40        
P114 49        
P115 39        
P116 38        
P117 37        
P120 34        
P121 38        
P122 44        
P123 24        
P124 44        
P127 40        
P128 44        
P129 33        
P131 37        
P132 39        
P135 36        
P136 43        
P137 39        
P138 41        
P139 32        
P141 41        
P144 28        
P146 35        
P147 40        
P148 40        
P149 38        
P150 42        
P151 26        
P153 45        
P155 33        
P156 44        
P157 21        
P159 36        
P161 42        
P163 32        
P164 37        
P167 29        
P170 41        
P171 31        
P172 45        
P174 35        
P177 37        
P178 32        
P179 36        
P180 30        
P181 36        
P183 41        
P185 24        
P186 30        
P188 45        
P189 31        
P190 42        
P192 30        
P193 41        
P194 40        
P195 44        
P196 32        
P197 40        
P198 32        
P200 41        
P201 25        
P202 31        
P203 33        
P204 39        
P206 40        
P208 15        
P210 44        
P211 41        
P212 38        
P214 37        
P215 26        
P216 35        
P217 39        
P218 33        
P219 31        
P220 43        
P221 34        
P222 35        
P223 37        
P224 33        
P226 38        
P228 47        
P229 46        
P230 32        
P231 31        
P232 38        
P235 42        
P237 45        
P238 33        
P240 47        
P244 23        
P245 45        
P249 33        
P254 32        
P258 33        
P259 39        
P260 30        
P263 37        
P264 33        
P267 44        
P268 41        
P269 41        
P270 40        
P271 40        
P278 43        
P279 43        
P280 42        
P281 38        
P282 46        
P283 37        
P284 37        
P287 44        
P291 40        
P293 33        
P294 36        
P296 27        
P297 41        
P298 32        
P300 40        
P302 41        
P303 38        
P304 41        
P305 36        
P306 28        
P309 38        
P312 39        
P313 30        
P315 37        
P316 37        
P317 43        
P318 46        
P319 33        
P325 38        
P326 26        
P327 45        
P328 27        
P329 33        
P330 41        
P331 25        
P332 37        
P333 42        
P334 41        
P335 34        
P336 39        
P337 37        
P339 38        
P341 43        
P342 27        
P343 22        
P344 38        
P345 26        
P351 49        
P352 42        
P353 45        
P354 32        
P355 32        
P356 31        
P358 45        
P360 32        
           
Maksymalna liczba punktów: 50          
Minimalna liczba punktów do zaliczenia sprawdzianu: 15    
           
Poznań, 13.06.2019  

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Matuszek