• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowej uczniów po gimnazjum

WYNIKI SPRAWDZIANU          
KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH          
UCZNIÓW PO GIMNAZJUM          
Kod ucznia Wynik        
G001 39        
G003 18        
G004 40        
G005 42        
G008 35        
G009 38        
G010 43        
G012 44        
G013 46        
G014 39        
G016 46        
G017 43        
G018 35        
G019 41        
G020 43        
G021 43        
G022 42        
G023 46        
G024 48        
G027 42        
G028 46        
G029 38        
G034 44        
G035 46        
G036 43        
G037 36        
G038 37        
G039 44        
G043 41        
G044 39        
G045 47        
G047 40        
G049 38        
G050 43        
G052 44        
G053 47        
G054 40        
G055 44        
G058 42        
G059 45        
G060 43        
G062 42        
G063 45        
G066 44        
G067 46        
G069 44        
G070 32        
G071 42        
G073 41        
G074 42        
G075 40        
G078 44        
G079 49        
G081 44        
G082 48        
G085 34        
G086 42        
G087 31        
G088 41        
G090 44        
G091 47        
G092 46        
G096 41        
G098 44        
G099 39        
G100 32        
G101 44        
G102 38        
G106 44        
G107 42        
G110 49        
G112 42        
G113 47        
G114 46        
G115 41        
G117 45        
G118 38        
G121 36        
G122 44        
G125 45        
G126 33        
G127 49        
G130 26        
G131 42        
G132 46        
G133 36        
G134 42        
G138 45        
G142 48        
G143 48        
G146 50        
G147 47        
G149 48        
G150 40        
G151 42        
G153 43        
G154 43        
G155 45        
G157 38        
G158 38        
G159 34        
G160 43        
G161 41        
G162 46        
G163 44        
G164 41        
G168 46        
G173 43        
G174 44        
G178 49        
G179 46        
G182 40        
G183 49        
G185 46        
G187 42        
G188 36        
G191 38        
G192 40        
G199 45        
G206 45        
G208 46        
G209 40        
G210 42        
G211 46        
G213 46        
G214 30        
G218 47        
G222 37        
G225 45        
G226 36        
G227 46        
G231 37        
G232 38        
G233 43        
G236 38        
G238 47        
G240 40        
G242 43        
G243 42        
G245 34        
G248 46        
G250 46        
G251 44        
G253 49        
G257 24        
G258 30        
G260 37        
G261 42        
G263 45        
G264 47        
G266 48        
G270 39        
G275 41        
G277 50        
G280 43        
G281 44        
G282 45        
G283 33        
G284 37        
G285 43        
G286 45        
G289 40        
G290 45        
G291 47        
G292 44        
G293 41        
G294 45        
G297 46        
G298 42        
G299 30        
G300 41        
G301 37        
G302 47        
G304 41        
G306 45        
G310 34        
G311 35        
G312 37        
G316 43        
G317 41        
G319 43        
G320 33        
G321 38        
G322 46        
G323 45        
G324 39        
G327 45        
G328 28        
G329 38        
G332 43        
G333 34        
G334 45        
G335 43        
G336 45        
G337 41        
G339 44        
G340 42        
G341 46        
G342 44        
G344 39        
G345 34        
G347 43        
G348 39        
G352 39        
G354 46        
G355 47        
G357 38        
G358 45        
G359 40        
G360 49        
           
           
Maksymalna liczba punktów: 50        
Minimalna liczba punktów do zaliczenia sprawdzianu: 15  
           
Poznań, 13.06.2019 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
  Małgorzata Matuszek