• baner1.jpg

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do LO - termin dodatkowy

Przypominamy kandydatom do XVI LO (wybierający naszą szkołą na pierwszą, jak również kolejne preferencje), że jeśli nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych w terminie podstawowym, są zobligowani do przystąpienia do niego w terminie dodatkowym, t.j. w poniedziałek 27 lipca o godz. 12:00. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi organizacyjnymi oraz sanitarnymi przesłanymi do kandydatów drogą e-mailową przez sekretariat szkoły.