• blue-flower.jpg
  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
  • windows.jpg

Uczniowie w roli studentów, czyli kolejne wykłady gościnne w naszej szkole

W piątek 15 lutego br. uczniowie klas IC i ID liceum mieli okazję wysłuchać wykładu p. prof. Ewy Skwary, znanej badaczki literatury antycznej oraz tłumaczki, autorki m.in. przekładów komedii Plauta i Terencjusza. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy naszej szkoły z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj dalej

List Prezydenta

24 marca 2019 r. odbędą się wybory do jednostek pomocniczych Miasta Poznania. To bardzo ważny moment w życiu każdej społeczności lokalnej, która ma szansę zdecydować, jak rozwijać się będzie Osiedle przez najbliższe 4 lata. Od tego dnia wybrani przez Państwa radni zaczną zmieniać najbliższą okolicę i dostosowywać ją do Waszych potrzeb. Zmiany są dobre jednak tylko wtedy, gdy współtworzą je najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy. Dlatego zachęcam do udziału w wyborach - do głosowania i zgłaszania swoich kandydatur.

List Prezydenta Miasta Poznania [PDF]

Nowy harmonogram dyżurów.

W związku z niewielką frekwencją Rodziców na cotygodniowych dyżurach nauczycieli ustalono nowy harmonogram.

Dyżury nauczycieli odbywają się w tygodniach rozpoczynających się w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca, z wyłączeniem tygodni, w którym odbywają się Drzwi Otwarte dla Rodziców lub zebrania z Rodzicami.

Zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia.

Krzesińska dominacja!

Z nieskrywaną dumą informujemy, że w zakończonym w sobotę 2 lutego 2019 r. Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego dla Uczniów Gimnazjum, dziesięcioro naszych gimnazjalistów uzyskało tytuł laureata, a kolejne dwie osoby zostały finalistami tego konkursu.

Konkurs wyłonił w sumie 29 laureatów, co oznacza, że co trzeci z nich jest uczniem naszego gimnazjum.

Co więcej, w odbywającym się tego samego dnia etapie wojewódzkim Konkursu dla Szkół Podstawowych dwoje naszych uczniów uzyskało tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy uczniom i naszym nauczycielom - p. Piotrowi Kalczyńskiemu, p. Radosławowi Albińskiemu, p. Alexandrze McBroom i p. Annie Kopińskiej osiągniętego sukcesu!

Pamiętamy

Krzysztof Kazmierowski

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania

Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić...

Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Ks. Jan Twardowski

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Krzysztofa Kaźmierowskiego

 

naszego Kolegi, Nauczyciela a jednocześnie Absolwenta

XVI Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2 w Poznaniu,

którego będziemy wspominać jako bardzo dobrego człowieka,

osobę zaangażowaną w wychowanie młodzieży i w swoją pracę.

 

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami...

 

Więcej artykułów…