• baner1.jpg

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Szczegóły znajdują się na stronie organizatora.

Bliższych informacji udzielą wkrótce Szkolni Koordynatorzy Konkursu.

Wyniki naboru do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału "0" w SP

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 20 kwietnia b.r. o godz. 12.00 należy podać do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału "0". Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) listy można umieścić na stronach internetowych placówki.

Listy znajdują się poniżej jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Lista dzieci przyjętych P85 [PDF]

Lista dzieci przyjętych oddział "0" [PDF]

Lista dzieci nieprzyjętych P85 [PDF]

Lista dzieci nieprzyjętych oddział "0" [PDF]

Rekrutacja ONLINE do klas I SP (ogólnej i sportowej)

W dniach od 6 do 27 kwietnia trwa nabór do klas I szkoły podstawowej. W SP56 uruchamiamy klasy ogólne oraz klasę sportową.

Z uwagi na panujący na terenie kraju stan epidemii, składanie wniosków o przyjęcie do klas I odbywa się wyłącznie ONLINE.

W tym celu należy wypełnić wniosek na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/start

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji dwujęzycznej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.