• baner1.jpg

Wyniki konkursu MATEMATYKA BEZ GRANIC

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczniowie naszego Zespołu Szkół, znaleźli się w gronie laureatów MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATEMATYKA BEZ GRANIC” (edycja XXXI, rok 2020).

Klasa 8c SP pod opieką pani Agnieszki Szmańdy zajęła pierwsze miejsce spośród szkół podstawowych, natomiast grupa G1 LO (M2) pod opieką pani Joanny Rogowskiej miejsce trzecie spośród liceów i techników.

Serdecznie gratulujemy zarówno uczniom, jak i nauczycielom przygotowującym ich do udziału w konkursie.

Dwóch finalistów 44. Olimpiady Języka Angielskiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dwóch uczniów z klasy III c LO Dawid Tysowski oraz Krzysztof Jarosz zostali FINALISTAMI 44. edycji Olimpiady Języka Angielskiego.

Niestety, z powodu panującej pandemii Covid-19 eliminacje centralne zostały odwołane i nie wyłoniono w tym roku laureatów Olimpiad.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz ich opiekunom!

Wyniki naboru do Przedszkola i oddziału "0" ONLINE

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 9 kwietnia b.r. o godz. 12.00 należy podać do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału "0". Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) listy można umieścić na stronach internetowych placówki.

Listy znajdują się poniżej jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice / opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i oddziału "0" są zobowiązani do potwierdzenia woli nauki dziecka w placówce w terminie do 16 kwietnia b.r.

Informujemy, że w systemie NABÓR, w którym wypełniany był wniosek o przyjęcie do placówki, uruchomiona została opcja elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka - w załączeniu Instrukcja [PDF].

 

Lista zakwalifikowanych - przedszkole [PDF]

Lista zakwalifikowanych - oddział "0" [PDF]

Lista niezakwalifikowanych - oddział "0" [PDF]

Sukcesy uczniów SP56 w konkursach przedmiotowych

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesach naszych ósmoklasistów w konkursach organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zuzanna Sancewicz (kl. VIII c) została LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Łucja Góralska (kl. VIII c) została FINALISTKĄ Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Tymoteusz Bultrowicz (VIII b) został FINALISTĄ Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Maria Vonhausen (kl. VIII b) została LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Jakub Najgeburski (kl. VIII ad) został LAUREATEM Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom przygotowującym ich do udziału w konkursach.

Nabór do klas VII dwujęzycznych ONLINE

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wydziału Oświaty UMP, składanie wniosków o przyjęcie do klas VII dwujęzycznych z uwagi na stan epidemii na terenie kraju odbywa się wyłącznie ONLINE.

W tym celu należy wypełnić wniosek na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/klasa7/start

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji dwujęzycznej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Zaplanowany na dzień 31 marca, zgodnie z przyjętym harmonogramem, test predyspozycji językowych prawdopodobnie odbędzie się w późniejszym terminie.

Proszę śledzić na bieżąco informacje na naszej stronie.