• baner1.jpg

Wyniki naboru do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału "0" w SP

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 20 kwietnia b.r. o godz. 12.00 należy podać do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału "0". Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) listy można umieścić na stronach internetowych placówki.

Listy znajdują się poniżej jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Lista dzieci przyjętych P85 [PDF]

Lista dzieci przyjętych oddział "0" [PDF]

Lista dzieci nieprzyjętych P85 [PDF]

Lista dzieci nieprzyjętych oddział "0" [PDF]

Wyniki konkursu MATEMATYKA BEZ GRANIC

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczniowie naszego Zespołu Szkół, znaleźli się w gronie laureatów MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATEMATYKA BEZ GRANIC” (edycja XXXI, rok 2020).

Klasa 8c SP pod opieką pani Agnieszki Szmańdy zajęła pierwsze miejsce spośród szkół podstawowych, natomiast grupa G1 LO (M2) pod opieką pani Joanny Rogowskiej miejsce trzecie spośród liceów i techników.

Serdecznie gratulujemy zarówno uczniom, jak i nauczycielom przygotowującym ich do udziału w konkursie.

Rekrutacja ONLINE do klas I SP (ogólnej i sportowej)

W dniach od 6 do 27 kwietnia trwa nabór do klas I szkoły podstawowej. W SP56 uruchamiamy klasy ogólne oraz klasę sportową.

Z uwagi na panujący na terenie kraju stan epidemii, składanie wniosków o przyjęcie do klas I odbywa się wyłącznie ONLINE.

W tym celu należy wypełnić wniosek na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/start

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji dwujęzycznej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Wyniki naboru do Przedszkola i oddziału "0" ONLINE

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 9 kwietnia b.r. o godz. 12.00 należy podać do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału "0". Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) listy można umieścić na stronach internetowych placówki.

Listy znajdują się poniżej jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice / opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i oddziału "0" są zobowiązani do potwierdzenia woli nauki dziecka w placówce w terminie do 16 kwietnia b.r.

Informujemy, że w systemie NABÓR, w którym wypełniany był wniosek o przyjęcie do placówki, uruchomiona została opcja elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka - w załączeniu Instrukcja [PDF].

 

Lista zakwalifikowanych - przedszkole [PDF]

Lista zakwalifikowanych - oddział "0" [PDF]

Lista niezakwalifikowanych - oddział "0" [PDF]