• baner1.jpg

DECYZJA 01/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, ul. Tarnowska 27 zawiesza zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze od dnia 11 marca do 24 marca 2020 roku.

Podstawa prawna:

1.  18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art. 4.1 Ustawy przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019, poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Drzwi otwarte dla kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 56 i XVI Liceum Ogólnokształcącego

Drzwi otwarte dla kandydatów do klas I Szkoły Podstawowej

Informujemy, że drzwi otwarte dla kandydatów do klas I Szkoły Podstawowej (ogólnej i sportowej) oraz klasy „0” odbędą się w hali sportowej w następujących terminach:

- 10 marca 2020 r. (wtorek) – godz. 17:00

- 21 marca 2020 r. (sobota) – godz. 10:00

 

Drzwi otwarte dla kandydatów do klas VII dwujęzycznych Szkoły Podstawowej

Informujemy, że drzwi otwarte dla kandydatów do klas VII dwujęzycznych Szkoły Podstawowej odbędą się w hali sportowej w następujących terminach:

- 10 marca 2020 r. (wtorek) – godz. 18:30

- 21 marca 2020 r. (sobota) – godz. 12:00

 

Drzwi otwarte dla kandydatów do klas I dwujęzycznych XVI Liceum Ogólnokształcącego

Informujemy, że drzwi otwarte dla kandydatów do klas I dwujęzycznych XVI Liceum Ogólnokształcącego odbędą się w hali sportowej w następujących terminach:

- 7 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 17:00

- 25 kwietnia 2020 r. (sobota) – godz. 10:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Informacja GIS o koronawirusie

Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącym zachorowań na koronawirusa. Szczególnie dotyczy to osób, które ferie zimowe spędziły na terenie północnych Włoch.

GIS - informacje

Nabór do klas sportowych I i IV SP

sportowe

Informujemy kandydatów zainteresowanych naborem do klas I oraz IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 56 o terminach testów sprawnościowych. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu jest warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego.

Klasa I SP - 21.04.2020, godz. 16.00 (rocznik 2013 i młodsze)

Klasa IV SP - 06.04.2020, godz.16.00 (rocznik 2010 i młodsze)

Serdeczne zapraszamy na drzwi otwarte, w czasie których dyżurować będą trenerzy pracujący z klasami sportowymi.

Studniówka 2020

W pięknie udekorowanej sali hotelu Andersia tegoroczni maturzyści bawili się na balu studniówkowy w towarzystwie zaproszonej dyrekcji, nauczycieli i pod czujnym okiem rodziców. Niezwykła atmosfera tego wieczoru na długo zostanie w pamięci uczniów i zaproszonych  gości.

Zdjęcia: Waldemar Wylegalski (Głos Wielkopolski), Leszek Wendrowicz

Czytaj dalej