Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Przedstawiamy harmonogram zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ZSO2 w I semestrze r. szk. 2022/2023.

Zajęcia pozalekcyjne

Najnowsze artykuły