• baner1.jpg

Wyniki egzaminów maturalnych

Średnie procentowe wyniki egzaminów maturalnych w XVI Liceum Ogólnokształcącym uzyskane w roku 2019

Zdawalność matury - 100%

 

Poziom podstawowy
2015 2016 2017 Przedmiot 2018 2019 Kraj - LO
76,77% 68,05% 71,94% język polski 67,69% 65,26% 58%
97,43% 97,10% 97,51% język angielski 97,32% 96,49% 72%
81,43% 77,31% 78,90% matematyka 78,77% 77,43% 58%
98% - 98% język niemiecki 98% 98% 61%
94% - 92% język francuski - - 84%
96% - - język włoski - 100% -
98% - - język rosyjski - - -
Poziom rozszerzony
2015 2016 2017 Przedmiot 2018 2019 Kraj - LO
77,50% 72,20% 87,92% język polski 80,57% 69,07 55%
90,26% 90,57% 90,00% język angielski 88,03% 82,88% 56%
61,38% 62,40% 68,47% matematyka 55,30% 68,59% 39%
82,89% 78,40% 67,00% historia 53% 78,33% 37%
51% - 85,00% WOS - 70% 27%
51,39% 65,55% 66,18% fizyka 58,83% 37,71% 42%
64,83% 60,34% 65,68% geografia 58,72% 55,37% 29%
67,59% 51,69% 59,50% biologia 47,88% 50,17% 33%
78,58% 58,05% 72,10% chemia 52% 57,79% 40%
80% 86% 69,33% informatyka 56,80% 58,20% 37%
90% 77% 92,5% język niemiecki 88% 78% 56%
- 79% 86,00% język francuski 97% 90% 66%
- - - język włoski 75% 84% 71%
- - - język hiszpański 90% - 54%
- - - Język rosyjski - 96% 62%
100% - - filozofia -  - -