• baner1.jpg

Europejski Konkurs Statystyczny

W roku szkolnym 2018/2019 startuje druga edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego, wydarzenia kierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W tym roku Konkurs jest organizowany przez 15 urzędów statystycznych z europejskich krajów.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości obywateli Europy na temat wartości i znaczenia oficjalnych statystyk dla społeczeństwa, a także promowanie pracy zespołowej i współpracy między uczniami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej.

Część krajowa odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych i prezentacji wyników.

Uczniowie klasy I D LO : Joanna Surowiak, Agata Lamprecht, Jakub Wieczorek

zakwalifikowali się do II Etapu Europejskiego Konkursu Europejskiego.

Małgorzata Pawłowska