Przedszkole nr 85


W przedszkolu podejmujemy działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stąd też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest także zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany.

Get Adobe Flash player

Do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze gminy Poznań.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie ZSO nr 2,

ul. Tarnowska 27 w Poznaniu lub pobrać ze stron:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty,

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/start

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce).

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

 

Regulamin rekrutacji - Przedszkole nr 85 [PDF]

Klauzula informacyjna [PDF]

Copyright © 2021 School's Fun  Rights Reserved.