Przedszkole nr 85


W przedszkolu podejmujemy działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stąd też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest także zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany.

Get Adobe Flash player

Etap wojewódzki odbędzie się dnia 27 lutego (wtorek) o godz. 9.45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Tarnowska 27, Poznań.

Informacje szczegółowe:

9:45 - rejestracja uczniów

10:10 – 11:20 – pisanie testu (70 minut)
11:20 – 11:50 – przerwa (poczęstunek)
11:50 – 12:00 – zapoznanie z zasadami pracy grupowej
12:00 – 14:30 – rozwiązywanie zadania zespołowego (150 minut)
Zapraszamy.
Copyright © 2021 School's Fun  Rights Reserved.