• baner1.jpg

Harmonogram zebrań

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

           Spotkania z rodzicami odbywają się w formie wideokonferencji.

 

08.09.2020 (wtorek)

·         godz. 17.00 – zebranie dla rodziców uczniów klas IIIa LO i IIIb LO wraz z uczniami

            (zapoznanie z zasadami egzaminu maturalnego)

·         godz. 18.00 – zebranie dla rodziców uczniów klas IIIc LO i IIId LO wraz z uczniami

            (zapoznanie z zasadami egzaminu maturalnego)

15.09.2020 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (wybór trójek klasowych)

·         godz. 17.00 – klasy 0-IV SP

·         godz. 18.30-   klasy V-VIII SP     

17.09.2020 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (wybór trójek klasowych)

·         godz. 17.00 – klasy II LO

·         godz. 18.30 – klasy I LO

29.09.2020 (wtorek)

·         godz. 18.00- zebranie Rady Rodziców

15.10.2020 (czwartek)

„Drzwi otwarte” – godz. 17.00 – 20.00 (w uzasadnionych przypadkach w formie stacjonarnej,  po uprzednim ustaleniu godziny z nauczycielem)

17.11.2020 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

·         godz. 17.00 – klasy 0-IV SP

·         godz. 18.30-   klasy V-VIII SP

19.11.2020 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (informacje o zagrożeniach)

·         godz. 17.00 – klasy II LO

·         godz. 18.30-   klasy I i III LO

12.01.2021 (wtorek)

zebrania podsumowujące wyniki I semestru dla rodziców uczniów szkoły podstawowej

·         godz. 17.00 – klasy 0-IV SP  

·         godz. 18.30-   klasy V-VIII SP

14.01.2021 (czwartek)

zebrania podsumowujące wyniki I semestru dla rodziców uczniów liceum

·         godz. 17.00 – klasy II LO

·         godz. 18.30-   klasy I i III LO

23.03.2021 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej

·         godz. 17.00 – klasy 0-IV SP

·         godz. 18.30-   klasy V-VIII SP

25.03.2021 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum

·         godz. 17.00 – klasy II LO

·         godz. 18.30-   klasy I i III LO (III klasy LO informacje o zagrożeniach)

22.04.2021 (czwartek)

„Drzwi otwarte” – godz. 17.00 – 20.00 (w uzasadnionych przypadkach w formie stacjonarnej,  po uprzednim ustaleniu godziny z nauczycielem)

18.05.2021 (wtorek)

zebrania dla rodziców uczniów szkoły podstawowej (informacje o zagrożeniach)

·         godz. 17.00 – klasy 0-IV SP  

·         godz. 18.30-   klasy V-VIII SP

20.05.2021 (czwartek)

zebrania dla rodziców uczniów liceum (informacje o zagrożeniach)

·         godz. 17.00 – klasy II LO

·         godz. 18.30 – klasy I LO

 

 

Wystawianie ocen semestralnych – do 21.12. 2020

Wystawianie ocen rocznych w klasach III LO – do 28.04.2021

Wystawianie ocen rocznych – do 21.06.2021