• baner1.jpg

1% podatku dla ZSO2

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w programie Fundacji „Twoja Szkoła”, poprzez którą można przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz ZSO nr 2. W ubiegłym roku udało nam się pozyskać kwotę 30937,30 zł, która w całości będzie przeznaczona na rzecz naszej szkoły.

W ostatnich dwóch latach z funduszy zgromadzonych poprzez program „Twoja szkoła” zrealizowaliśmy m.in.

- zakup robotów do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki;

- zakup maszyny do profesjonalnych treningów koszykówki;

- zakup kamer termowizyjnych, będących narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo w czasie pandemii Covid-19. W przyszłości posłużą one jako pomoce dydaktyczne na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych;

- modernizację tablicy elektronicznej w sali gimnastycznej;

- sfinansowanie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów oraz część dodatkowych godzin dydaktycznych z przedmiotów rozszerzonych na poziomie liceum.

Zachęcamy również w tym roku do przekazania swojego 1% na ten cel. Wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego numer KRS oraz ID naszej szkoły. KRS 0000207472 nasz ID 119604 (koniecznie wpisać ID w rubryce cel szczegółowy).

Zgromadzone pieniądze w całości zostaną przeznaczone na edukację i wszechstronny rozwój naszych uczniów.