• baner1.jpg

Matematyczny labirynt

Po raz osiemnasty w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu odbył się „Matematyczny Labirynt” – konkurs skierowany dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych miasta Poznania.

18 listopada 2017 r. uczniowie z ośmiu poznańskich szkół zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez nauczycieli matematyki w Krzesinach. Konkurs składał się z dwóch etapów.

Pierwsza część, do której przystąpiło 20 uczniów składała się z 18 zadań zamkniętych i 4 zadań otwartych, za rozwiązanie których można było otrzymać 28 punktów. Sprawdzały one wiedzę matematyczna obejmującą podstawę programową, jednak były to zadania o podniesionym stopniu trudności.

Uczniowie nie tylko mogli sprawdzić swoje umiejętności, ale również porównać swoją wiedzę z rówieśnikami z innych poznańskich placówek. Podczas tego etapu wyłoniona została dziesiątka najlepszych z najlepszych, a mianowicie: Mateusz Nowicki (SP nr 65), Ewa Topolska (SP nr 56), Mateusz Sawicki (SP nr 56), Marek Kamdulski ( POSM I st. Nr 2), Jakub Cieśnik (SP nr 22), Maja Konopińska ( SP nr 22), Alicja Kaczmarkiewicz (SP nr 46), Jan Maczepa ( SP nr 46), Zuzanna Sancewicz (SP nr 46), Antoni Kościecha (SP nr 75).

II etap konkursu matematycznego dla klas VI szkół podstawowych, wzorowany był na telewizyjnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, jednak nie dotyczył on wiedzy ogólnej, ale wiedzy matematycznej.

W etapie tym, każdy zawodnik otrzymał trzy szanse i tylko dwa razy mógł popełnić błąd (trzecia błędna odpowiedź eliminowała go z dalszej zabawy). Na udzielenie poprawnej odpowiedzi każdy uczestnik miał 10 sekund. Liczyła się pierwsza udzielona odpowiedź, więc uczniowie musieli precyzyjnie i z rozwagą cedzić każde słowo. Wśród najlepszej dziesiątki wyłoniony został zwycięzca – Jan Maczepa – reprezentant Szkoły Podstawowej nr 46, drugie miejsce zajęła Zuzanna Sancewicz ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu, trzecie – Alicja Kaczmarkiewicz również ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu, których opiekunem była Pani Violetta Szwarc. Pani Violetcie Szwarc i uczestnikom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

Pięknym podsumowaniem konkursu były upominki dla każdego uczestnika ufundowane przez Radę Rodziców oraz miasto Poznań.

„Matematyczny Labirynt” to niezwykle ciekawe przeżycie nie tylko dla uczestników konkursu, ale także dla ich opiekunów. Dzięki takim konkursom możemy propagować matematykę i jej szerokie zastosowania