• baner1.jpg

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane absolwentom klas VIII SP i/lub ich rodzicom/opiekunom prawnym w piątek 31 lipca b.r. wg następującego porządku:

- klasa VIII ad – godz. 8:00 – wejście główne szkoły

- klasa VIII b – godz. 8:00 – wejście boczne szkoły

- klasa VIII c – godz. 9:00 – wejście główne szkoły

W przypadku braku możliwości odbioru zaświadczenia we wskazanym terminie, po zaświadczenie można zgłaszać się do sekretariatu szkoły od poniedziałku w godzinach 8:00 - 15:00.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. utrzymywaniu odpowiedniej odległości, zakazie grupowania się i obowiązku zasłaniania nosa i ust w budynku szkoły. Po odebraniu zaświadczenia należy niezwłocznie opuścić teren szkoły.