• baner1.jpg

Wyniki naboru do Przedszkola i oddziału "0" ONLINE

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 9 kwietnia b.r. o godz. 12.00 należy podać do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału "0". Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) listy można umieścić na stronach internetowych placówki.

Listy znajdują się poniżej jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice / opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i oddziału "0" są zobowiązani do potwierdzenia woli nauki dziecka w placówce w terminie do 16 kwietnia b.r.

Informujemy, że w systemie NABÓR, w którym wypełniany był wniosek o przyjęcie do placówki, uruchomiona została opcja elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka - w załączeniu Instrukcja [PDF].

 

Lista zakwalifikowanych - przedszkole [PDF]

Lista zakwalifikowanych - oddział "0" [PDF]

Lista niezakwalifikowanych - oddział "0" [PDF]

Sukcesy uczniów SP56 w konkursach przedmiotowych

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesach naszych ósmoklasistów w konkursach organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zuzanna Sancewicz (kl. VIII c) została LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Łucja Góralska (kl. VIII c) została FINALISTKĄ Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Tymoteusz Bultrowicz (VIII b) został FINALISTĄ Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Maria Vonhausen (kl. VIII b) została LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Jakub Najgeburski (kl. VIII ad) został LAUREATEM Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom przygotowującym ich do udziału w konkursach.

DECYZJA 01/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, ul. Tarnowska 27 zawiesza zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze od dnia 11 marca do 24 marca 2020 roku.

Podstawa prawna:

1.  18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art. 4.1 Ustawy przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019, poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dwóch finalistów 44. Olimpiady Języka Angielskiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dwóch uczniów z klasy III c LO Dawid Tysowski oraz Krzysztof Jarosz zostali FINALISTAMI 44. edycji Olimpiady Języka Angielskiego.

Niestety, z powodu panującej pandemii Covid-19 eliminacje centralne zostały odwołane i nie wyłoniono w tym roku laureatów Olimpiad.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz ich opiekunom!

Rekrutacja ONLINE do Przedszkoli i oddziału "0"

W związku z zagrożeniem epidemicznym, władze Miasta Poznania apelują do rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów "0" w szkołach podstawowych o składanie wniosków online. Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniami można dostarczyć do placówki pierwszego wyboru w późniejszym terminie lub wysłać pocztą.

Szczegóły w artykule: LINK

Wnioski online wypełniać należy wchodząc na stronę: NABÓR