Rekrutacja uzupełniająca do klasy I SP sportowej

SP56 ogłasza nabór uzupełniający do klasy I SP sportowej o profilu koszykówka. Termin składania wniosków: 26 maja – 2 czerwca 2023
Próba sprawności fizycznej: 31 maja 2023 r. godz. 16:00 (hala sportowa)
Wnioski należy wypełniać elektronicznie, korzystając ze strony: Nabór

Najnowsze artykuły